AVJONISERAT VATTEN / RENAT VATTEN 

-RENARE FÖNSTER & BÄTTRE FÖR MILJÖN-

Så här fungerar det:

Vi arbetar alltid med renat vatten när vi putsar utsidan av fönster. Vattnet renas inne i bilen och värms upp och kommer sedan ut som renat vatten ur borsten. Vi blöter glaset och tvättar sedan av rutorna med hjälp av borsten, därefter spolar man av fönstret. Kvar på rutan stannar vattendroppar som efter ett tag absorberas bort. Inga spår lämnas då vattnet är renat. Man behöver alltså varken skrapa eller använda putsduk. 

Vad är då ultrarent vatten? 

Ultrarent vatten är vatten som har befriats från salter, partiklar, löst syre och kväve. Ultrarent vatten får en tvättande effekt vilket gör att det inte bara löser alger och partiklar, utan även fett och olja. Detta gör att både miljöbelastning och energiförbrukning minskas rejält. Det finns två olika sätt att rena vattnet på: 

.1 Ultrarent vatten bryter ner mögel och alger genom osmos. Det innebär att vätskan inne i vattencellen strävar efter att utjämna koncentration av bland annat salter. Vatten tränger in genom cellväggen. Cellen fortsätter att ta in vatten tills den spricker, cellerna får överskott av vätska och bryts ner.

2. Den andra funktionen bygger på att vattenmolekylerna är elektriskt polära. De har plusändar där väteatomerna sitter och en minusände, där syreatomen sitter. Detta gör att vattenatomer i vanligt vatten binder sig till saltjoner, som också är polära. Men i ultrarent vatten finns inga salter. När man sköljer en smutsig yta med ultrarent vatten söker sig vattenatomerna till de salter som är inbäddade i fettet på ytan. Smuts är en blandning av fett och salter. Genom att lösgöra salterna underminerar man fettet och då lossnar smutsen.

Rent vatten kan med fördel användas vid: 

Fönsterputs, fasadtvätt, inomhusgolv, utomhusskyltar, busskurer, båtar, husvagnar, kapell och flaggstänger.