AVJONISERAT VATTEN / RENAT VATTEN 

-RENARE FÖNSTER & BÄTTRE FÖR MILJÖN-

Så här fungerar det:

Vi arbetar alltid med renat vatten när vi putsar utsidan av fönster. Vattnet renas inne i bilen via granulat i en tank och värms sedan upp med gasolvärmare och kommer sedan direkt ut ur borsten. 

Hur går putsen till?

Vi blöter upp glaset och tvättar sedan av rutorna med hjälp av borsten, därefter spolar man av fönstret. Detta kan komma att behövas upprepas flera gånger om de är hårt smutsade rutor eller mycket smuts i karmarna. Kvar på rutan stannar sedan vattendroppar som efter ett tag absorberas bort. Inga spår lämnas då vattnet är renat. Man behöver alltså varken skrapa eller använda putsduk. Smart va? 

Den här metoden är både miljövänligt (då vi inte tillsätter några kemikalier eller annan produkt i vattnet). resultatet varar längre då vi även får bort mycket smuts som sitter omkring glaset. Vi når upp på höga höjder (stången kan bli 10 m) vilket gör att det här är ett säkrare sätt att arbeta på då vi inte behöver ha stege för att utföra arbetet. 

Vad är då ultrarent vatten? 

Ultrarent vatten är vatten som har befriats från salter, partiklar, löst syre och kväve. Ultrarent vatten får en tvättande effekt vilket gör att det inte bara löser alger och partiklar, utan även fett och olja. Detta gör att både miljöbelastning och energiförbrukning minskas rejält. 

 Hur fungerar det?

Ultrarent vatten bryter ner mögel och alger genom osmos. Det innebär att vätskan inne i vattencellen strävar efter att utjämna koncentration av bland annat salter. Vatten tränger in genom cellväggen. Cellen fortsätter att ta in vatten tills den spricker, cellerna får överskott av vätska och bryts ner. I ultrarent vatten finns inga salter. När man sköljer en smutsig yta med ultrarent vatten söker sig vattenatomerna till de salter som är inbäddade i fettet på ytan. Smuts är en blandning av fett och salter. Genom att lösgöra salterna underminerar man fettet och då lossnar smutsen.

Vi tar inte ner avtagbara spröjs och putsar av de utan vi låter de sitta kvar under tvätten. Vill du att vi ska putsa utan spröjs ombesörjer ni själva för att de kommer ner och upp igen.  Borsten som vi använder är av fint hår och kommer in i mellan spröjsen och glasrutan och som bonus blir spröjsen avsköljda. 

Rent vatten kan med fördel också användas för att tvätta av karmar och bleck, även till  vindskivor, fasadtvätt, tvätt av flaggstänger,