— RUT AVDRAG —

Fönsterputs med RUT-avdrag.

Automatiskt Rutavdrag ( 50% )

Självklart så ser vi till att rutavdraget sker helt automatiskt. Det enda vi behöver från dig är personnummer, sedan tar vi hand om resten. Fönsterputs med rutavdrag ger dig som kund möjligheten att få 50% avdrag av arbetskostnaden. (Våra priser anges alltid efter avdragen RUT till privatpersoner)


För att ta del av RUT-avdraget vid fönsterputsning så går du till väga enligt följande:

( All information är hämtad från Skatteverkets hemsida )

 1. Du kommer överens med din fönsterputsleverantör ( förhoppningsvis oss på Skepparholmen Fönsterputs ) om att arbetet skall utföras med RUT-avdrag innan arbetet startar
 2. Du ger över namn och personnummer för de personer som ska nyttja RUT-avdraget
 3. Fönsterputsningen utförs och slutförs
 4. Du får en faktura på avtalsenligt belopp (RUT AVDRAGET )
 5. Faktura betalas
 6. Företaget begär ersättning med skattereduktionsbeloppet från Skatteverket
 7. Skatteverket betalar ut skattereduktionsbeloppet till företaget
 8. Du får en uppgift om att skattereduktionsbeloppet preliminärt tillgodräknats dig via post alternativt mail och att det är utbetalt till företaget
 9. Du yrkar på skattereduktion när du deklarerar

Viktigt att veta: Skattereduktionen är endast preliminär tills din slutliga skatt fastställts.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020

Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Rotavdragets och rutavdragets storlek

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Det finns dock inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan dela på arbetskostnaden och få rotavdrag eller rutavdrag i samma bostad. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.

Vad finns det för krav för att jag ska få ta del av RUT avdraget?

Det är du som köpare som ansvarar för att alla villkor för RUT-avdraget är uppfyllda.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90% av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

Måste jag äga bostaden för att utnyttja RUT-avdraget?

För att utnyttja RUT-avdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden.

Dubbel bostättning, fritidshus, andelslägenhet, eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas också som bostad. Garage, förråd och egen tvättstuga räknas också till bostaden och får utnyttjas av RUT-avdrag.

— Behöver jag göra nåt själv ? —


Nej, vi skickar in samtliga uppgifter angående arbetet som är utfört, direkt vidare till skatteverket, du kan luta dig tillbaka och använda tiden till något du verkligen tycker om att göra.